Välkommen till Rosenmetoden

Touching the Body - Reaching the Soul
 
 

Kroppen minns det du har glömt


Rosenmetoden är en mjuk kroppsbehandling där man fokuserar på muskelspänningar, får musklerna att slappna av och återgå till sitt normala tillstånd av vila och avspänning.

Med lyhörd och respektfull beröring vägleds klienten att bli medveten om var i kroppen man spänner sig och därmed håller tillbaka sig själv. Utrymme ges för den inre process som leder till insikt om orsaken till att spänningen uppstod.

När spänningen släpper ges undanträngda känslor möjlighet att komma upp till medveten nivå och bearbetas. Genom att tillåta och acceptera känslan kan blockeringen och dess hämmande verkan lösas. Detta frigör energi, leder till avspänning och en djupare kontakt med dig själv.

Reaktionerna under en behandling är olika. För en del är det en skön meditativ stund. Andra pratar, skrattar eller gråter.


   "Alla dina känslor, alla dina minnen

finns lagrade i kroppen"

M. Rosen


I den djupa avspänningen


- får du kontakt med dina inre tillgångar.

  Detta ger dig möjlighet att växa och gå vidare i livet


- blir det möjligt att hitta din livskraft.

  Därigenom kan du leva ett friare och mer harmoniskt liv.Rosenmetoden - för vem?

för dig som 

- går omkring med spända, låsta och värkande muskler

- har svårt att slappna av, sömn- och koncentrationssvårigheter

- känner dig trött, orolig, stressad och utbränd

- vill få en djupare kontakt med dig själv

- vill hitta din egen inre kraft och ditt sanna jag

- vill nå större kroppsmedvetande

- vill nå ökad självkännedom

- söker fysisk, känslomässig, personlig och andlig utvecklingRosenmetoden

har utvecklats ur Marion Rosens arbete som sjukgymnast i Amerika.

I sitt arbete förstod Marion hur tillbakahållna känslor begränsar vår andning. Detta får effekter i kroppen i form av spänningar.

Spända muskler kan ge kroppsliga problem och smärtor. De formar våra kroppar, vi kanske drar upp axlarna, kutar med ryggen och biter ihop käkarna. Spänningar ger minskad rörelseförmåga och hämmar blodcirkulationen, vilket kan leda till sjukdomstillstånd och begränsa våra uttrycksmöjligheter. Spänningar i kroppen begränsar oss inte bara fysiskt, utan även känslomässigt, mentalt och andligt. Muskelspänningar kan bli så hårda att man talar om muskelpansar. Marion Rosen kallar detta barriärer mot att leva.


"Kroppen är en spegel som visar 

hur du mår inuti"

M. RosenVarför spänner vi oss?

Genom hela vårt liv, sedan tidiga barnaår lagrar vi kroppsminnen som vi ofta förtränger. För att anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron håller vi ihop oss eller håller oss tillbaka.

När livet händer oss och det gör ont, och vi av olika anledningar inte har möjlighet att hantera den känslomässiga smärtan, skyddar vi oss genom att spänna musklerna. Detta är mer eller mindre en omedveten process som blir till en vana. Vi glömmer men kroppen minns. Det kan vara händelser från tidigt i livet, när vi inte hade ord för att uttrycka det vi kände, eller det kanske inte fanns någon där som kunde ta emot oss, som såg oss, som lyssnade. Det kan vara anhörigas död, skilsmässor, arbetslöshet mm.

Senare i livet gör den här känslomässiga smärtan sig kanske till känna i form av smärta  och stelhet i muskler och leder, svårighet att slappna av, känslor av sorg som man inte kan sätta ord på, trötthet, inre stress, oro mm.

Många kroniska muskelspänningar är vanemässiga försvar som kanske inte behövs längre. I dag är situationen en annan. Med ett annat perspektiv och i en trygg miljö har man kanske andra möjligheter att förhålla sig till det som en gång hände. Att läka och gå vidare i livet.Cert. Rosenterapeut

Laila M Lillienberg, Mellbystrand

0430-25570

Home
Rosenmetoden
Behandlingen
Om mig
Att tänka på
Kontakt
All Rights Reserved...