Välkommen till Rosenmetoden

Touching the Body - Reaching the Soul
 
 

"Den här metoden handlar om förändring - från den person du tror att du är till den du verkligen är."

M. Rosen


Rosenbehandlingar ger djupverkande avslappning, sänker stress-nivåerna och ökar välbefinnandet genom att skapa harmoni och  balans i kropp och själ.


Rosenterapeutens uppgift är att fungera som en katalysator och stödja klienten i sin process att utforska sig själv. Terapeuten läser av kroppen och berättar om sina iakttagelser. Behandlingen utgår från var klienten är i sin medvetenhet om sig själv.

Behandlingen går ut på att med lyssnande, lyhörda händer mjukt, direkt och respektfullt möta muskelspänningen. Rosenterapeuten är tränad att se och känna subtila förändringar i muskelspänningen och i andningen. Detta är en indikation på att klienten slappnar av och blir mer medveten om sin kropp och den inre upplevelsen.

Terapeuten svarar med beröring och ord som ger klienten möjlighet att se, erkänna och uppleva det som hållits tillbaka med den omedvetna muskelspänningen. När avspänningen ökar blir andningen djupare och omedvetna känslor och minnen kan komma upp till ytan. Här ligger möjligheten till förändring. Att möta och ta hand om de känslor som varit bortträngda leder till läkning och gör det möjligt att gå vidare i livet. Energin som gått åt till att hålla känslan omedveten med hjälp av muskelspänningarna, kan frigöras och användas till att leva.

Ur detta kommer ett nytt sätt att förhålla sig till det som en gång hände, till sig själv och sin omgivning. Ett förhållningssätt som utgår från klientens egen, inre sanning, från det som är.

Kroppen är vis, den släpper bara fram det man är redo att hantera.


Se en video om Rosenmetoden
Positiva effekter av behandlingar enligt Rosenmetoden

När vanemässiga spänningar, gamla mönster, attityder, minnen och förträngda känslor blir medvetna försvinner ofta de fysiska problem som var förknippade med dem. Man blir friare att släppa fram den verkliga människan bakom spänningarna, tillåta sig att vara den man är, respektera sina egna känslor och ta mer plats i livet.

Rosenbehandlingar kan ge ökad energi, vitalitet och en känsla av att känna sig mer levande. Man upplever ett ökat välbefinnande. Många upplever en ny känsla av klarhet när det gäller riktning och mål i livet och kan lättare göra val som ökar livskvaliteten. 

Rosenbehandlingar gör att man kommer mer i kontakt med sin kropp och blir mer lyhörd för kroppens signaler, får en bättre kontakt med kroppens egen inneboende vishet. Man kan hämta stöd och trygghet i sig själv och klarar då bättre av stress och andra påfrestningar i livet. När man är i kontakt med sin kropp känner man sina känslor tydligare och kan lättare relatera till andra människor. Förmågan att uppleva glädje och kärlek ökar.Forskning har visat 

att beröring påverkar hormonproduktionen i kroppen. Stresshormonet cortisol minskar medan lugn och ro-hormonet oxytocin ökar. Beröring förbättrar immunförsvaret, kan sänka blodtrycket och göra oss mer vänligt inställda.

När man är i kontakt med sin kropp och sina känslor och upplever välbefinnande, höjs DHEA-nivåerna vilket ger en bättre hormonbalans, hjärtats slagrytm normaliseras och det sätter igång en balansering av hela kroppen. Hormonet DHEA skyddar mot stress, kan förbättra hjärnans funktion, anses motverka åldrande och är viktigt för att skapa en god hälsa.
Som Rosenterapeut

känner jag ödmjukhet och tacksamhet över att få vara med när klienter släpper spänningar som begränsat dem. När klienter  inser och förstår vad de har behövt hålla tillbaka och får tillgång till delar av sig själva som varit avstängda. När de får möjlighet att vara mer av den de verkligen är. När processen sätts igång mot läkande och växande. Det känns stort.

Jag känner respekt för det unika och vackra i varje människa. Det är oftast det som är mest sårbart och som varit nödvändigt att skydda bakom hårda muskelspänningar.  

Jag liknar det vid en fjäril som lämnar puppans skyddande skal och  flyger iväg, fri och vacker.


Ett litet frö har allt inom sig som det behöver för att kunna växa och bli det som det är avsett att vara. Så är det med oss människor också. När vi kan bli medvetna om, och släppa det som blockerar och hämmar oss, har vi möjlighet att växa och uppfylla hela vår potential, att leva livet helt och fullt i harmoni och glädje.

Litteratur


Rosenmetoden av Elaine Mayland

Rosenmetoden, Kroppsbehandling för bättre livskvalitet av Marion Rosen med Susan Brenner

Rosen Method Bodywork, Accessing the Unconscious through Touch, Marion Rosen with Susan Brenner

Att beröra kroppen och nå själen av Sandra Dillon Wooten

Touching the Body - Reaching the Soul, Sandra Dillon Wooten

Kropppen minns det du vill glömma av Solveig Böhle
Länkar

www.rosenmetoden.se                 Rosenmetodens Yrkesförbund i Sverige

www.axelsons.se                            Axelsons Gymnastiska Institut                                                                                                     utbildning och information om Rosenmetoden

www.rosenmethod.org                  Roseninstitutet, USA

www.worldmassageforum.com   Här finns videointervjuer med Marion Rosen och                                                                    en film som visar hur en behandling kan gå till.Cert. Rosenterapeut

Laila M Lillienberg, Mellbystrand

0430-25570

Home
Rosenmetoden
Behandlingen
Om mig
Att tänka på
Kontakt
All Rights Reserved...